Brahms om musik

  

Brahms var kendt for at have en til tider meget hvas tunge. I en lang række bøger og biografier er han blevet beskyldt for at være temmelig grov og uomgængelig, og måske er der noget om snakken - men måske er virkeligheden også mere nuanceret end som så.

 

Hans citater er en uvurderlig, primær kilde til at få et indblik i mennesket Johannes Brahms, ligesom de giver et billede af hans syn på sin samtid og musikken omkring ham.

 

Brahms var meget tilbageholdende med at udtale sig om sin egen musik. Dette kan til dels skyldes, at han på sine gamle dage censurerede sine breve, men måske nærmere, fordi han mente, at musikken talte for sig selv. Ikke desto mindre findes der en række citater og erindringer, som kan kaste lys over hans eget syn på sine værker, deres tilblivelse og deres opførelse. Der er desuden medtaget en række citater om hans syn på musik i al almindelighed samt et par fyndord om andre komponistkolleger.

 

 

Om tempo 

  • "Hvad tempo angår, ærgrer jeg mig over mange pedantiske anvisninger i mine tidligere værker."

  • "Tempomodifikationer er ikke noget nyt, og skal gøres con discrezione"

Om praktiske ændringer

  • "For min skyld, kan en tænkende, fornuftig sanger, uden tøven, ændre en node, som af den ene eller den anden grund i øjeblikket er uden for komfortabel rækkevidde - forudsat at deklamationen forbliver korrekt, og at accentuering ikke lider skade."

Musikæstetik

  • "Lieden sejler nu på en så fejl kurs, at man ikke fast nok kan indprente sig et ideal. Og det er for mig folkesangen."

Om andre komponister:

  • "Være afvisende, kun det kan man, når der er tale om Liszt."

  • "Dér komponerer manden som var han en Schubert, men så husker han på, at han er Wagnerianer - og alt er pludselig ødelagt." (om Bruckner)

  • Bruckner? Det er et svindelnummer, som vil være glemt et år eller to efter min død!

  • "Hvis jeg skulle skrive en opera, ville jeg hellere gøre det i Mozart- end i Wagner-stil."

  • "Det er balsam for sjælen." (om Bachs Goldberg-variationer)