Fotos af Brahms

 

Brahms levede heldigvis i en perioden af musikhistorien, hvor fotografiet var opfundet. Han var tilmed så forfængelig, at han fik taget rigtig mange portrætter løbende gennem sit liv. Vi har således en fremragende billeddokumentation af komponisten. Yderligere mødte han sent i livet den ivrige og glimrende fotograf Maria Fellinger, som er ophavskvinde til de vel nok mest intime og personlige billeder af Brahms i dagligdags situationer blandt vennerne.

 

Foruden billeder af Brahms selv, er der en række fotos af hans venner, steder af relevans, memorabilia og manuskripter

Billederne er ordnet i kronologisk rækkefølge og opdateres løbende (p.t. 133 billeder).

 

 

BRAHMS    HANS VENNER    STEDER    MEMORABILIA    MANUSKRIPTER

 

 

 

 

1853 - tegning af J.J.R.Laurens of Montpellier (1801-90)

Denne tegning er den første afbildning af Brahms, vi kender. Den blev til på Robert Schumanns foranledning under Brahms' første møde med dem i Düsseldorf i oktober 1853.

 

 

1853

Det første foto af Brahms - det viser den drengede pianist, som mange af hans gamle venner karakteriserede ham som efter deres første møde. Billedet er taget under hans tur til Leipzig, hvor han 17-23.november og 1.-18.december både holdt koncerter og talte med forlæggeren på Breitkopf & Härtel om udgivelsen af sine første opusnumre.

 

 

1853

 

 

1853

Det eneste foto af Brahms og Eduard Reményi (se venner). Sammen turnerede de i foråret 1853. Gennem Reményi fik Brahms et uvurderligt førstehåndsindtryk af slavisk musik. En påvirknings som fulgte ham gennem alle årene. De afbrød dog hurtigt samarbejdet og havde aldrig siden kontakt.

 

 

1855

 

 

 

1858

På dette tidspunkt var Brahms ansat i Detmold som dirigent og klaverlærer for hoffet. Samtidig var han forlovet med Agathe von Siebold (se venner) og skulle netop til at opleve sin første store fiasko med premieren på sin 1.klaverkoncert op.15

På gode reproduktioner af dette foto kan man faktisk se, at Brahms bærer en forlovelsesring. Kort efter fiaskoen brød han forlovelsen med Agathe for siden aldrig at indgå nye forhold.

 

 

1865

 

 

 

1869

Brahms med vennen, sangeren Julius Stockhausen (se venner). Billedet er fra perioden, hvor de besøgte København (se steder) og kort efter successen med Ein Deutsches Requiem.

 

 

1869

Brahms, som han så ud, da Deutsches Requiem gik sin sejrgang.

 

 

1872

Brahms, som han så ud, da han tog permanent ophold i Wien.

 

 

1876

Det sidste foto af Brahms, før han med udgivelsen af sin 1.symfoni markerede sin nye livsperiode med det bekendte fuldskæg.

 

 

1888

Brahms som akkompagnatør for Alice Barbi (se venner) i Bösendorfersaal i Palais Lichtenstein i Wien. Brahms optrådte meget sjældent som akkompagnatør sent i livet.

 

1889

Brahms sammen med pianisten og dirigenten Hans von Bülow (se venner).

 

1890

Brahms sammen med sin gode ven, Victor Miller zu Aichholz (se venner). Et sjældent foto af en meget hjertelig og personlig Brahms.

 

1890

Et snapshot af Brahms i hestevogn med vennen Victor Miller zu Aichholz.

 

1892

En munter Brahms på gaden sammen med Alice Barbi (se venner).

 

1893

Brahms i haven hos familien Fellinger (se venner). Kvinderne på billedet er fra venstre Maria Soldat, Clärchen Franz og Anna Franz, født Wittgenstein. Fotoet var oprindeligt i Paul Wittgensteins samling.

 

1894

Brahms sammen med sin gode ven, valsekongen, Johann Strauβ d.y. i dennes have (se venner).

 

1896 Januar

 

1896

Det sidste eksisterende billede af Brahms i levende live. Det berømte foto er taget en del af en serie, taget af Maria Fellinger 15.juni

 

1897

Brahms fotograferet kort efter sin død d.3.4.1897 om formiddagen.

 

1897

Brahms' dødsmaske - taget få timer efter hans død. Originalen befinder sig på Johannes-Brahms Museum i Hamburg.